Buod ng bunga ng kasalanan

Yaong sa kabaliwan ni Virginia ay tinawag na bunga ng kasalanan. Ang mag-kabiyak ay taimtim na nananalangin sa Ubando alang-alang sa kamahal-mahalang San Pascual at kapinu-pinuhang Santa Klara.

Parang hiwaga, matapos ang matiyagang pagpapagamot ang karunungan ng isang doktor ay lumunas sa sala ng katagalan. Sila ay sampung taon ng pinagsama ng panginoon ngunit hindi pa rin natutupad ang kanilang inaasam-asam na magkaanak. Dahil sa ganyang paniniwala ay hinawai na ni Virginia ang pag-ibig sa kanyang anak.

Bilang makata kung saan siya higit na klnilala ay naipamana niya ang katipunan ng mga tulang kanyang nasulat sa isang aklat na binlgyan ng pamagat na Salamisim na pinagsikapang ipalathala ni Teodoro Gener nang si Cirio H.

Wala nang ginawa si Virginia kundi manalangin na lamang sa altar ng Birhen at humingi ng tawad sa Diyos.

Panganiban ay patay na. Agad na nagising si Virginia sa napakasamang panaginip na kanyang nakita. Samantalang si Virginia ay nasa higaan pa at sa mga sandaling iyon ay nakita niya ang asawang si Rodin na sinasaktan ang anak.

Dali-dali niyang tinahak ang silid ng kanyang mag-ina, isang tinging punung-puno ng paggiliw ang inilay niya para kay Virginia at isang matamis naman ang ikinital niya sa kanyang pangalawang pag-ibig, ang kanyang anak. Nang sabihin sa kanya na siya ay ama ng isang batang lalaki ay napalundag siya sa malaking kagalakan; tuloy-tuloy siya sa silid ng mag-ina at dala palibhasa ng malaking uhaw sa kaluwalhatian matapos mapangbalingan ng isang tinging punong-puno ng paggiliw ang lanta at maputlang mukha ni Virginia, ay nilapitan ang kanyang panganay na anak at sa noo ng walang malay na sanggol ay ikinintal ang kauna-unahang halik ng kanyang pangalawang pag-ibig.

Istilo ng Paglalahad Ang manunulat ay nagsimula sa paglalahad ng mga katangian ng tauhan. Sa kabila ng tagal ng panahon na walang anak ay hindi pa rin sila sumusuko na baling araw ay darating din ang bubuo sa kanilang pamilya. Ang panalangin ni Virginia sa Mahal na Berhin na sinasalitaan ni Rodin na taimtin na pagtawag sa Diyos, ang kanilang ginawang pamimintaksi sa Ubando alang-alang sa kamahal-mahalang San Pascual at sa kapinu-pinuhang Santa Klara ay hindi rin nagbigay sa kanila ng minimithing anak.

Panganiban ay isang manananggol at naging malaking bahagi sa kasaysayan ng panitikang Pilipino. Simbolismong Pilipino Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging relihiyoso at ang pagpapanata sa mga santo at simbahan sa paniniwalang sila ay mapagkakalogdan ng biyaya na kanilang hinihiling.

Uring Pampanitikan Ang akda ay isang halimbawa ng maikling kwento sapagkat masisilayan ang mga element ng isang kwento. Ang anak na magiging mutya ng kanilang tahanan at magmamana ng dakilang pangalan ni Rodin.

Bunga ng Kasalanan May-akda: Dama ang pananabik sa kanyang anak.

Cirio Panganiban

Ang mag-kabiyak ay taimtim na nananalangin sa Ubando alang-alang sa kamahal-mahalang San Pascual at kapinu-pinuhang Santa Klara. Pagdating sa larangan ng medisina, ang malaking pagkasulong ng matandang karunungan sa paggamot ay nagbigay ng panibagong pag-asa kay Virginia at pati na rin kay Rodin.

Buod ng Bunga ng Kasalanan ni Cirio H. Panganiban

At hindi riyan lamang humanggang ang kalupitan ng pag-iisip ni Virginia nang ganap na siyang nahuhulog sa paniniwalang ang kanilang anak ay hindi laman ng kanilang laman,kundi bula lamang ng kanilang mga gamot ng pinaghalu-halo ng karunungan ay nilimot niyang siya ay Ina at at wala nang ginawa kundi manalangin na lamang sa altar ng Berhin at humingi ng tawad sa Diyos.

Ito ang naging palatandaan na nauunawaan na ng mga manunulat na Pilipino ang tunay na kaanyuan ng isang maikling kuwento.Sa kanyang pagiging kuwentista ay naiambag niya sa panitikan ang kanyang kuwentong Bunga ng Kasalanan na nalathala sa Taliba noong Ito ang naging palatandaan na nauunawaan na ng mga manunulat na Pilipino ang tunay na kaanyuan ng isang maikling kuwento.

Buod ng "Bunga ng Kasalanan" ni Cirio H. Panganiban Si Virginia ay isang babaing mayaman, madasalin at palasimba samantalang, ang kanyang asawang si Rodin ay may pangalan at silang dalawa ay nabubuhay sa kasaganahan. Buod Bunga Ng Kasalanan.

MGA TEORYANG PAMPANITIKAN. Umunlad Ang Maikling Kuwento Noong Panahon Ng Amerikano. Nena at Neneng. Sino Ba Kayo - Julian Cruz Balmaceda. Ang Maikling Kuwento. Pagsusuri Sa Isang Maikling Kuwento (Ulat Sa. /5(10).

Ang maikling kwento na pinamagatang “Bunga ng Kasalanan” ni Cirio H. Panganiban ay nagmulat sa akin na may tamang panahon sa mga bagay-bagay na ating hinihiling. Jul 28,  · Bunga ng Kasalanan.

PM Posted by Mera Fe Alcano Maikling Kwento 1 comment. Sampung taon. At sa ganyang kahaba ng panahong kanilang ipinagsama nang buong tahimik at pagsusunuran, nang buong pag-ibig at katapatang loob ay hindi man lamang nag-ugat sa tigang na halaman ni Virginia ang masaganang punla ng sangkatauhan.

Lumundag sa galak si Rodin ng malamang lalaki ang kanyang anak ngunit hindi ito matanggap ni Virginia sapagkat yaon ayon sa kanya ay bunga ng kasalanan. Dahil sa isang panaginip na hindi niya inasahan ay nanaig ang lukso ng dugo at biglang hinagkan ang anak na inimo’y ilang taong hindi nagkasama.

Download
Buod ng bunga ng kasalanan
Rated 0/5 based on 90 review